BUKOV PARKET

Bukovina je tvrdo i visokootporno drvo koje je zbog svojih prilagodljivih mogućnosti izuzetno popularno u uređenju enterijera. Bukov parket je što se tiče tvrdoće sličnih karakteristika kao i hrastov parket, s tim što je bukovo drvo rasprostranjenije u prirodi pa mu je i cena niža. Gustina drveta je jedna od najvećih, ako se radi o domaćim vrstama, što govori da je drvo velike čvrstoće i trajnosti. Bukov parket je poželjno da bude paren jer se parenjem dodatno umiruje drvo što je za bukvu jako bitno. Takođe, termičkom obradom drvo bukve postaje otpornije na vlagu. Drvo bukve je po prirodi ujednačeno bele boje, a u zavisnosti od intenziteta parenja, možemo dobiti razne nijanse – od svetlije crvenkaste do tamno crvene boje.

KLASE PARKETA

N

N KLASA - NATUR

Slobodan, prirodan raspored godova,bez pukotina ili oštećenja. Dozvoljeni su samo zdravi, negrupisani čvorovi do 5 mm („ ptičije oko”). Maksimalno tri čvora po parketnoj dasci. Dozvoljene su male razlike u boji i strukturi. Beljike i promene boje nisu dozvoljene.

R

R KLASA - RUSTIK

Slobodan prirodni raspored godova, bez pukotina ili oštećenja. Mogući samo zdravi i obrađeni (neispadajući) čvorovi. Broj i veličina čvorova nisu ograničeni, kao ni njihov raspored. Raspukli čvorovi se mogu popunjavati. Dopuštene su izrazite promene u boji i strukturi i dužne beljike.

VS

VS KLASA - VAN STANDARD

Uočljive su razlike u boji i strukturi. Prečnik čvorova nije ograničen ako ne utiču na stabilnost lamele. Raspukli čvorovi i pukotine se mogu obraditi i ispuniti. Zdrave beljike su dozvoljene. Ova struktura je karakteristična za hrast i daje veoma živahan i rustičan vizuelni izgled.

Ova podela se ne odnosi na kvalitet već isključivo na izgled podloge.

KORISNI SAVETI