HOBLOVANJE PARKETA

Nakon postavljanja i lepljenja parketa, a pre nastavka radova na njegovom kasnijem brušenju – hoblovanju, iz tehnoloških razloga neophodno je napraviti pauzu u izvođenju radova pd 6 do 7 dana, u zavisnosti od količine i vrste utrošenog lepka.Za to vreme u prostoriji se mogu izvršavati drugi završni radovi u grđevinarstvu (isključivo suvim postupkom) uz napomenu da se pod ne isprlja i ne ufleka.

Hoblovanje parketa je površinska obrada parketa i proces koji se obavlja u više faza, različitim mašinama i materijalima. Naša firma hoblovanje parketa vrši sa najsavremenijim mašinama i profesionalnim usisivačima koji skupljaju i najsitniju prašinu.

Pre hoblovanja parketa izmeriti vlagu u  parketu i videti da li je ona u granicama isporučenog. Ukoliko nije, ostaviti parket da odleži sve dok vlaga ne spadne u granicama propisane količine vlage. Optimalni uslovi za hoblovanje parketa su:temperatura vazduha 15-20 °C, relativna vlažnost vazduha 50-60%. Parket se brusi u nekoliko faza različitim granulacijama brusnog papira i za postizanje visoke uglačanosti, završno brušenje se obavlja mašinom za poliranje parketa.

Parket se brusi sa nekoliko različitih granulacija šmirgle, a pre završnog šmirglanja parket treba fugovati sa piljevinom pomešanom sa masom za fugovanje. Nakon toga sledi hoblovanje finom šmirglom, pa poliranje kako bi se otklonili tragovi šmirgle na parketu, a površina bila glatka.

Pri hoblovanju se takođe mora obratiti pažnja na smer prostiranja letvi, gde se kod parketa sa ravnim letvama (slog brodski pod) prvi prolaz obavlja po jednoj dijagonali, drugi prolaz po drugoj dijagnali, a završna ruka u smeru letvi.

Nakon hoblovanja pristupa se fugovanju cele površine postavljenog parketa. Fugovanje se vrši mešanjem piljevine od hoblovanja parketa i masom za fugovanje kojom se premazuje cela površina. Na taj način se popunjavaju sve pukotine i rupice.Nakon fugovanja pristupa se ponovnom hoblovanju i pripremanju površine za lakiranje. Priprema se vrši poliranjem, usisavanjem i brisanjem parketa. 

Hoblovanje parketa može da se radi nekoliko puta do njegove upotrebljivosti odnosno zamene. U vremenu njegovog trajanja broj brušenja zavisi od debljine parketa i veštine hoblovanja. Takođe, vrlo je važno kojim premazom je parket zaštićen.Pri svakom hoblovanju  skida  se maksimalno 2-3/10 mm, tako da se sa habajućim slojem od 2 mm može hoblovati bar još 2 puta.

POLIRANJE PARKETA

Poliranje parketa parketari primjenjuju najčešće kao brušenje između slojeva lakova, koje na manjim površinama vrše ručno, dok na većim površinama parketa poliranje izvode masinski. Ustaljeno je mišljenje da parket treba isključivo brusiti i lakirati, ali poliranje parketa se nigde posebno ne ističe. Mašinsko poliranje parketa podrazumijeva upotrebu najsavremenijih metoda metoda i uređaja za poliranje parketa. Ovi se uređaji koriste nakon završnog brušenja parketa. Poliranje drvene površine zavisi i od vrsti završne obrade. Ono se uglavnom obavlja uz pomoć brusnih mrežica različite granulacije. Ovakav postupak omogućuje ravnomernije upijanje završnih premaza te ujednačenost eventualnih šarenila koja postoje u strukturi drveta. Poliranje se, dakle, provodi između pojedinih slojeva laka s ciljem izjednačavanja površinskog sloja laka na parketu jer će na taj način parket postati iznimno gladak, čemu svatko teži.

KORISNI SAVETI