UGRADNJA PARKETA

Ukoliko ste u procesu uređenja stana, adaptacije ili izgradnje novog objekta, odabir i ugradnja parketa je veliki temelj dizajna svakog životnog ili radnog prostora.

Dozvoljena vlažnost parketa se kreće između 8 i10% ± 2%. Parket koji se ugrađuje u objekat mora da ima vlažnost koja treba da bude što približnija ravnotežnoj vlažnosti drveta u odnosu na klimu objekta za vreme rada objekta.

Parket možete ugraditi na betonsku i cementnu košuljicu, na keramičke pločice, teraco i mermer, na drvenu podlogu, preko potpuno zalepljenih vinil ploča, elastičnih pločica i linoleuma. Ukoliko želite da postavite parket preko podnog grejanja, potrebno je da se raspitate da li je izabrani proizvod preporučen za tu vrstu primene.

PRIPREMA PODLOGE

Jedan od osnovnih preduslova za dobro postavljanje parketa je ravna, čista, suva i strukturno čvrsta podloga. Betonske košuljice koje se krune ili su neravne potrebno je prvo sanirati. To se radi samonivelirajućim masama za izravnavanje betonskih košuljica i prajmerima kojima se košuljica maže pre izravnavanja. Vlažna ili nedovoljno suva košuljica u praksi redovno dovodi do korićenja i podizanja parketa. Dozvoljena vlažnost podloge:

  • Cementna košuljica do 2,0%
  • Cementna košuljica s podnim grejadnjem do 1,8%
  • Anhidridna košuljica do 0,5%
  • Anhidridna košuljica s podnim grejanjem do 0,3%
  • Ploče od iverice 9±2%

Ako parket ugrađujete u novi objekat, ne budite nestrpljivi. Sačekajte da se završi ugradnja prozora i vrata, i da se dobro osuše „vlažni“ radovi (cementiranje, gipsani radovi i krečenje), pre nego što unesete svoj novi parket. Savet majstora jeste da parket pre postavke stoji bar 48 sati otpakovan u prostoru u kojem će se postavljati. Prostorija ne sme biti izložena promaji, temperatura mora biti od 15 do 18 stepeni i relativna vlažnost vazduha od 50 do 60%. Izbegavajte da parket držite direkto izložen na suncu ili direktno na betonskoj podlozi. Određeni paketi drvene podne obloge otvaraju se neposredno pre početka postavljanja. Kod košuljice sa toplovodnim podnim grejanjem, pre ugradnje, neophodno je postepeno zagrevanje prema propisanom protokolu o uključivanju podnog grejanja.

Adekvatnu pripremu za postavljanje košuljice mora da obezbedi investitor, tj. naručilac radova. Podopolagač ima pravo i dužnost da izvrši vizuelnu kontrolu gore navedenih parametara i da upozori na uočene nepravilnosti. Podopolagač u okviru svog delokruga (prema dogovoru) može da sarađuje u pripremi podloge ili njenoj sanaciji.

POSTAVLJANJE PARKETA

Postoje dve osnovne vrste ugradnje: lepljenjem (što je u prošlim vremenima bio jedini način) i „plivajućom“ ugradnjom, bez upotrebe lepka. Ugradnja lepljenjem zahteva nešto više posla i vremena (nanošenje lepka, uklanjanje viška, sušenje i čekanje na upotrebu poda…), ne omogućava laku demontažu ili zamenu dasaka, ali stvara izuzetno stabilnu konstrukciju.

POSTAVLJANJE PARKETA SA LEPKOM

Postoje dve osnovne vrste ugradnje: lepljenjem (što je u prošlim vremenima bio jedini način) i „plivajućom“ ugradnjom, bez upotrebe lepka. Ugradnja lepljenjem zahteva nešto više posla i vremena (nanošenje lepka, uklanjanje viška, sušenje i čekanje na upotrebu poda…), ne omogućava laku demontažu ili zamenu dasaka, ali stvara izuzetno stabilnu konstrukciju.

Za kvalitetno lepljenje parketa vrlo je važno da je podloga suva, ravna i potpuno očišćena od prašine. Kada je podloga dobro pripremljena lepljenje i postavljanje je mnogo lakše. Lepak se nanosi direktno na betonsku košuljicu nazubljenom špahtlom. Optimalni uslovi za lepljenje parketa su:

  • temperatura vazduha 18-25 °C
  • relativna vlažnost vazduha 65-75%
  • vlažnost podloge 3%
  • vlažnost parketa 7-13%

Kada se postavljanje parketa vrši lepljenjem za podlogu nije potrebno koristiti tradicionalnu vlagobarijeru. Ako postoji opasnost da se vlaga u betonu ipak može pojaviti alternativno rešenje je da se prethodno na betonsku podlogu postavi PE folija debljine 0,2 mm, a preko nje vlagootporna građevinska šperploča debljine minimalno 12 mm. Nakon toga, parketne daske lepe se direktno na šperploču.

Ako je prostorija kvadratnog oblika parketne daske ugrađujte tako da im je duža strana paralelna sa pravcem izvora dnevne svetlosti. Ako je prostorija pravougaonog oblika parketne daske se postavljaju tako da njihova duža strana prati dužu stranu prostorije, kako bi ste ispoštovali prirodnu pojavu „rada“ drveta od kojeg je parket napravljen. Preporuka je da se red parketnih dasaka prethodno prilagodi dimenzijama pre nego što se lepilo nanese na podlogu.

Lepljenjem dasaka za podlogu smanjujete potrebu za ekspanzionim razmacima. Iz praktičnih razloga, preporučujemo da ipak ostavite razmak od 8-10 mm izmedu ugrađenog poda i zida. Ukoliko postoji neki ekspanzioni građevinski razmak u samoj podlozi prostorije, prilikom ugradnje parketa vodite računa da na tom mestu ostavite i ekspanzioni razmak u ugrađenom podu.

POSTAVLJANJE PARKETA BEZ LEPKA

Pri ugradnji parketa bez lepljenja preporučujemo da uvek koristite zaštitnu vlagobarijeru, a naročito kada postoji mogućnost da vlaga prodre kroz podlogu, kada je podloga napravljena od betona koji leži na zemlji, kao i kod podloga u kojima postoje zalivene ili golim okom nevidljive instalacione cevi različitih namena. Podloga ispod parketa mora se sastojati od sunđerastog sloja debljine 2 mm kao i stabilne, čvrste i postojane polietilenske folije debljine minimalno 0,2 mm. Bez obzira za koji se način pripreme podloge odlučite – polietilenska folija mora biti preklopljena minimalno 20 cm i na preklopima mora biti zalepljena lepljivom trakom.

Ako je prostorija kvadratnog oblika parketne daske ugrađujte tako da im je duža strana paralelna sa pravcem izvora dnevne svetlosti. Ako je prostorija pravougaonog oblika parketne daske se postavljaju tako da njihova duža strana prati dužu stranu prostorije, kako bi ste ispoštovali prirodnu pojavu „rada“ drveta od kojeg je parket napravljen. Preporuka je da se red parketnih dasaka prethodno prilagodi dimenzijama pre nego što se lepilo nanese na podlogu.

Drvo je prirodni materijal što znači da će se ugrađeni drveni pod blago pomerati (širenje i skupljanje) čak i uprkos višeslojnoj konstrukciji i slojevitosti, a sve u zavisnosti od promena unutrašnje klime u prostoriji tokom čitave godine. Iz tog razloga prilikom ugradnje parketa morate planirati i ostaviti razmake (ekspanzione razmake) i to najmanje 1,5 mm po metru parketa kao i minimum 8-10 mm između poda i svih zidova u prostoriji. Ovaj ekspanzioni razmak treba takođe ostaviti i oko pragova, cevi od instalacija koje vire iz poda, stepenika, stubova, kamenih podova i svih drugih stabilnih predmeta koji se nalaze na podlozi na koju ugrađujete parket.

NAKON POSTAVLJANJA

Nakon završenog postavljanja, najmanje, u naredna 24 sata, po površini se ne sme hodati, i površina se ne sme na bilo koji drugi način opteretiti. Postavljene drvene podne obloge, u prvom periodu nakon postavljanja, nije dozvoljeno delimično, ni potpuno pokrivati, ili ih koristiti kao površinu za odlaganje stvari. Prostoriju treba obezbediti od ulaska dodatne vlage. Nakon postavljanja moraju da budu obezbeđeni sledeći klimatski uslovi: temperatura prostorije 15 – 25°C, relativna vlažnost vazduha 50 – 65%.

UGRADNJA LAMINATA

Laminatni pod jedna je od najpraktičnijih podnih obloga, može se postaviti na gotovo svaku podlogu pod uslovom da je suva, čvrsta i ravna. Prilikom odabira podne obloge, brzina i lakoća ugradnje često je jedan od najvažnijih kriterijuma i jedan je od razloga zašto ljudi često odaberu laminat. Laminatni podovi su jeftiniji od drvenog, ne moraju da budu prikovani, ne moraju da se bruse, farbaju ili lakiraju i prilično su otporni na ogrebotini i mrlje. Zbog svog toplog, prirodnog izgleda i jednostavnog održavanja laminati su danas sve omiljenije podne obloge.

Vlašić parket - Ugradnja parketa

Laminatni pod jedna je od najpraktičnijih podnih obloga, može se postaviti na gotovo svaku podlogu pod uslovom da je suva, čvrsta i ravna. Prilikom odabira podne obloge, brzina i lakoća ugradnje često je jedan od najvažnijih kriterijuma i jedan je od razloga zašto ljudi često odaberu laminat. Laminatni podovi su jeftiniji od drvenog, ne moraju da budu prikovani, ne moraju da se bruse, farbaju ili lakiraju i prilično su otporni na ogrebotini i mrlje. Zbog svog toplog, prirodnog izgleda i jednostavnog održavanja laminati su danas sve omiljenije podne obloge.

Laminat se ugrađuje kao „plivajući“ pod – uklapanjem, bez lepljenja, zato ni na koji način ne pričvršćujte daske za podlogu, daske se spajaju klik sistemom. Neke laminate je potrebno naviknuti na sobnu temperaturu pre postavljanja. Proizvođači preporučuju da laminat odstoji dan ili dva u prostoriji u kojoj će biti postavljen. Za to vreme treba da stoji na ravnoj i suvoj podlozi.

Postavljanje panela laminantnog poda obavlja se na sobnoj temperaturi od minimalno 18ºC. Temperatura poda mora biti minimalno 15ºC. Relativna vlažnost vazduha između 50–60%. Tokom postavljanja panela laminatnog poda ne treba vetriti prostoriju. Otvoreni paketi moraju se upotrebiti odmah i bez odlaganja. Pre nego što počnete sa postavljanjem laminata, morate uraditi sve pripreme.

Kada imate betonsku podlogu ili cementnu košuljicu obavezno je postavljanje parne brane. Parna brana, najčešće predstavlja polietilensku foliju debljine 0.2 mm, a polaže se sa preklopom od 20 do 30 cm. Pored parne brane ispod laminata neophodno je postaviti foliju za prigušenje udarne buke. Istovremeno ta folija služi za poravnavanje manjih kvržica i na taj način obezbeđuje se bolja podloga za laminat. Ona se postavlja bez preklapanja. Ukoliko laminat postavljate preko stare drvene podloge ili pločica parna brana se ne postavlja.

Laminat je pod koji se sastoji i od prirodnih materijala, što utiče da se širi i skuplja sa promenama temperature i vlažnosti. Iz tog razloga je važno ostaviti razmake prilikom ugradnje laminata, da pod može da „diše“, u rasponu od 8 do 10 mm između podnih obloga i zidova, cevi, odbojnika…

KORISNI SAVETI